leftcenterrightdel

Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì hội nghị.

Báo cáo của Cơ quan thường trực Hội đồng giải thưởng, do Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng giải thưởng trình bày, nêu rõ: Giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ 21 có 592 công trình của 39 đơn vị, trong đó có 577 công trình đủ điều kiện xét giải, tăng 42 công trình và 1 chuyên ngành so với giải thưởng lần thứ 20. Giải thưởng lần thứ 21 có sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở nhiều loại hình đơn vị trong toàn quân, như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm; giáo dục-đào tạo; nghiên cứu khoa học; khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe; sản xuất kinh doanh…

Đa số các công trình tham dự giải thưởng có chất lượng tốt, hiệu quả thiết thực về quốc phòng-an ninh, kinh tế-xã hội; nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có cách tiếp cận, khai thác vấn đề mới, sáng tạo, được đánh giá nghiệm thu chặt chẽ từ cơ sở; đề xuất những giải pháp mới, như: Công nghệ số hóa, công nghệ sinh học, vật liệu mới… Một số công trình có nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ đơn vị, khả năng phát triển và ứng dụng vào thực tiễn, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục-đào tạo, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm vật liệu và phụ tùng thay thế; làm tăng độ chính xác, ổn định, an toàn của vũ khí, trang bị kỹ thuật, máy móc, thiết bị, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh…

Các công trình tham dự giải thưởng lần này có nội dung nghiên cứu theo hướng cải tiến, nâng cấp, chế tạo vũ khí trang bị; tiếp thu công nghệ mới, khó trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân cùng nhiều vấn đề bức thiết gắn với thực tiễn, nhiệm vụ của đơn vị và tuổi trẻ quân đội. Phương pháp tiếp cận và kết cấu của các công trình dự thi cơ bản logic, hợp lý; nhiều công trình sử dụng ảnh, bảng biểu màu minh họa sinh động và chân thực… Nhiều đơn vị quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, vật chất cho các tác giả tham gia giải thưởng; hồ sơ được trình bày công phu, đúng quy cách, thống nhất. Đa số các công trình tham dự giải thưởng đã được ứng dụng vào thực tiễn tại đơn vị, đem lại hiệu quả cao.

leftcenterrightdel

Thượng tá Trần Viết Năng thay mặt Cơ quan thường trực trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về các công trình được đề nghị trao giải, về khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ 21.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương biểu dương, ghi nhận Cơ quan thường trực và các hội đồng khoa học chuyên ngành đã làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan, khoa học. Thượng tướng Trần Quang Phương cơ bản nhất trí với báo cáo của Cơ quan thường trực tại hội nghị; giao Cơ quan thường trực tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng để hoàn thiện báo cáo; rà soát lại cơ cấu, đề xuất giải thưởng của các hội đồng khoa học chuyên ngành, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Bên cạnh đó, Cơ quan thường trực và các cơ quan, đơn vị phối hợp nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi Thông tư 164 của Bộ Quốc phòng về quy chế tổ chức và hoạt động Giải thưởng TTST trong quân đội. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý việc chuẩn bị tốt chương trình tổng kết, trao Giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ 21 bảo đảm trang trọng, hiệu quả, an toàn; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức và tham gia giải thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng của giải thưởng ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân…

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH