Trong 4 ngày, gần 300 chức sắc, chức việc được bồi dưỡng các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam…

leftcenterrightdel
Các đại biểu và các thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Tây Ninh tại hội nghị.

Theo Đại tá Đỗ Thành Việt, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các chức sắc, chức việc nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng; từ đó phát huy tốt vị trí, vai trò và uy tín của các chức sắc, chức việc trong tuyên truyền, vận động nhân dân, các tín đồ tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào của đơn vị, địa phương, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo kế hoạch từ ngày 24-4 đến 27-4, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 300 chức sắc, chức việc của tôn giáo Cao Đài.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY – QUỐC DŨNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.