Tham dự có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện Đam Rông, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và ban CHQS các xã, phường, thị trấn thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng. Đại tá Lê Anh Vương, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng chủ trì tổng kết hội thi.

Tham dự hội thi cấp Bộ CHQS tỉnh có 44 xã, phường, thị trấn được lựa chọn từ cơ sở.

Để chuẩn bị cho hội thi, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, Ban CHQS các huyện, thành phố đã chỉ đạo, quán triệt và triển khai đầy đủ các kế hoạch, văn bản về hội thi, xây dựng nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch tổ chức thực hiện ở từng cấp.

leftcenterrightdel

Đại tá Lê Anh Vương, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng phát biểu tổng kết hội thi. 

Ban CHQS các xã, phường, thị trấn đã tích cực chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, kế hoạch của trên, tích cực làm công tác chuẩn bị, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ đơn vị trong việc sửa chữa, củng cố nhà cửa, tăng gia sản xuất, vệ sinh môi trường phù hợp với điều kiện thực tế.

Tham dự hội thi, các đơn vị đã huy động được sự đầu tư, ủng hộ của ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương với kinh phí hơn 3 tỷ đồng, trích quỹ vốn đơn vị trên 700 triệu đồng cùng hơn 3.000 ngày công của cán bộ, dân quân tham gia trực tiếp sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, tôn tạo vườn hoa, cây cảnh, khu tăng gia sản xuất…

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự lễ tổng kết. 

Hội thi đã góp phần tạo sự khang trang, xanh, sạch, đẹp, thống nhất, chính quy, nền nếp cho trụ sở làm việc Ban CHQS xã, phường, thị trấn. Qua đó, hệ thống sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị được ghi chép, lưu trữ, cẩn thận, khoa học, hợp lý, đúng quy cách; hệ thống biển bảng trong các đơn vị được triển khai thực hiện thống nhất, đúng quy định; hệ thống vật chất, trang thiết bị làm việc, sinh hoạt được đảm bảo thống nhất và đảm bảo chất lượng.

Hội thi “Xây dựng và quản lý trụ sở làm việc Ban CHQS xã, phường, thị trấn thống nhất, nền nếp, có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp” năm 2022 của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, dân quân. Hội thi cũng góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, đến hành động của cán bộ, dân quân các đơn vị, tạo ra không khí sôi nổi trong phong trào thi đua của các huyện, thành phố và các Ban CHQS xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tổng kết hội thi, Đại tá Lê Anh Vương cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đối với các đơn vị, đồng thời ghi nhận và biểu dương cán bộ, chiến sĩ dân quân các đơn vị tham gia hội thi đã tích cực, chủ động, khắc phục mọi khó khăn đạt được những kết quả tích cực. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, phát huy các mặt tích cực, nhân rộng cách làm hay, mô hình tốt tạo sự lan tỏa tinh thần thi đua sôi nổi của phong trào, tiếp tục xây dựng, củng cố trụ sở làm việc, cơ quan, đơn vị thống nhất, nền nếp từng bước đi lên chính quy, đưa phong trào đi vào chiều sâu, vững chắc.

leftcenterrightdel
Trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải tại hội thi. 

Tại hội thi, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã trao giải nhất cho Ban CHQS xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, trao 5 giải nhì, 7 giải ba và 10 giải khuyến khích cho Ban CHQS các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG