Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu xây dựng Đề án nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả tổng hợp đánh giá thực trạng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thực thi pháp luật của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển từ năm 2015 đến năm 2023, dự thảo Đề án đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thực thi pháp luật của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo; đồng thời xây dựng Quy định của Quân ủy Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cơ quan thực thi pháp luật thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển (gọi tắt là Quy định của Quân ủy Trung ương).

leftcenterrightdel

 Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu kết luận Hội thảo.

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Hội thảo.
leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu xây dựng Đề án trình bày báo cáo đề dẫn.

Dự thảo Đề án và Quy định của Quân ủy Trung ương đã được gửi xin và tiếp thu ý kiến. Các ý kiến cơ bản nhất trí với tên gọi, bố cục, nội dung dự thảo Đề án và Quy định của Quân ủy Trung ương, một số cơ quan, đơn vị có ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tiếp thu tối đa, chỉnh lý, bổ sung hoàn thiện dự thảo (lần 4) Đề án và Quy định của Quân ủy Trung ương để thông qua Hội thảo.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu phát biểu tại Hội thảo.

Tại hội thảo, tham luận của các đại biểu hầu hết thống nhất cho rằng, dự thảo Đề án được xây dựng công phu, nghiêm túc, bài bản, khoa học, trên cơ sở nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, văn kiện Đại hội Đảng các khóa (XII, XIII), văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025), thực tiễn hoạt động thực thi pháp luật và công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thực thi pháp luật của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển; tập trung phân tích, nhận diện các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thực thi pháp luật, đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cơ quan thực thi pháp luật thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thượng tướng Võ Minh Lương khẳng định: Việc Quân ủy Trung ương xây dựng Đề án là hết sức cấp thiết, cả về trước mắt và lâu dài; việc ban hành, hoàn thiện cơ chế, quy chế, quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là hoàn thiện quy trình xử lý vi phạm hành chính trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biên giới, trên biển của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong thực thi pháp luật của các lực lượng này.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội thảo.

Để tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Đề án, dự thảo Quy định, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu các cơ quan tiếp tục nghiên cứu bổ sung một số giải pháp mang tính cốt lõi, quyết định sự thành công của Đề án. Kiểm soát quyền lực ngay bên trong bộ máy của các cơ quan thực thi công vụ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, người đứng đầu trong hoạt động điều tra, xử lý vi phạm hành chính. Khẩn trương hoàn thiện, xây dựng mới các quy trình công tác nghiệp vụ, nhất là quy trình xử lý vi phạm hành chính trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biên giới, trên biển của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, không để cán bộ, chiến sĩ lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thượng tướng Võ Minh Lương lưu ý, việc xây dựng các quy trình hướng dẫn phải bảo đảm minh bạch, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ áp dụng, chặt chẽ, đúng pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn công tác. Cùng với đó, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương các cá nhân có thành tích, không tham nhũng, tiêu cực và các tập thể không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong thực thi pháp luật.

Ngay sau Hội thảo, Cơ quan Thường trực nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn chỉnh Hồ sơ dự thảo Đề án, trình Trưởng Ban chỉ đạo báo cáo Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương cho chủ trương gửi xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tin, ảnh: KIM ANH

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.