Tại hội nghị, hai đơn vị thống nhất đánh giá: Từ năm 2019 đến nay, công tác phối hợp giữa Tổng cục II và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị hai đơn vị ngày càng được nâng cao, phát huy được sức mạnh tổng hợp, hỗ trợ hiệu quả cho hai đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị, kịp thời tham mưu cho Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng có chủ trương, biện pháp lãnh đạo xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ và các nội dung quy định tại quy chế quan hệ công tác, hằng năm, hai đơn vị đều có cuộc gặp để đánh giá tình hình và trao đổi công tác nghiệp vụ. Do đó, quan hệ công tác ngày càng chặt chẽ; công tác báo cáo, trao đổi thông tin được tiến hành thường xuyên, chất lượng ngày càng cao và thiết thực. Kết quả, lãnh đạo các cấp hai bên nắm chắc tình hình, phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi bên.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của hai đơn vị đã phát biểu tham luận đánh giá những ưu điểm, hạn chế và đề xuất chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện quy chế quan hệ công tác thời gian tới.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian tới, Tổng cục II và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục tăng cường phối hợp, dự báo đúng tình hình, trong nước, quốc tế và khu vực, trao đổi thông tin, xác minh tin tức làm rõ các dấu hiệu phức tạp, chủ động làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các tình huống, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Các cơ quan nghiệp vụ của hai đơn vị cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; kịp thời định hướng, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ… nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: THU THẢO