Theo đó, danh mục các thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc lĩnh vực NVQS gồm: Thủ tục đăng ký NVQS lần đầu và thủ tục đăng ký NVQS chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập.

Quyết định nêu rõ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính sau khi sửa đổi. Đối với thủ tục đăng ký NVQS lần đầu thực hiện theo 3 bước, còn thủ tục đăng ký NVQS chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập thì thực hiện theo 2 bước.

Đối tượng thực hiện là cá nhân, trực tiếp đến ban chỉ huy quân sự cấp xã nộp một bộ hồ sơ để đăng ký. Thời gian giải quyết cả hai thủ tục trên trong một ngày, do ban chỉ huy quân sự cấp xã trực tiếp thực hiện và không thu phí.

TRẦN ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.