Tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức ngày 6-9, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Minh Đức đã báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023, năm 2024 thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Đang tiến hành lập hồ sơ xây dựng Luật Nghĩa vụ quân sự

Theo Phó chủ nhiệm Nguyễn Minh Đức, có tổng số 15 nhiệm vụ lập pháp về quốc phòng, an ninh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV này.

Trong đó, có 4 nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 30-6-2022, gồm: Nghiên cứu, rà soát Luật Công an nhân dân; nghiên cứu, rà soát Luật Căn cước công dân; nghiên cứu, rà soát Luật Giao thông đường bộ hoặc nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; nghiên cứu, xây dựng mới dự án Luật điều chỉnh về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

"Cả 4 nhiệm vụ trên, Chính phủ đã hoàn thành việc nghiên cứu và đã lập hồ sơ đề nghị xây dựng các luật báo cáo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh", Phó chủ nhiệm Nguyễn Minh Đức nói.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.  

Đặc biệt, đối với các nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 31-12-2022, có 7 nhiệm vụ. Trong đó, có 5 nhiệm vụ sau khi đã hoàn thành việc rà soát, Chính phủ đã lập các hồ sơ báo cáo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, gồm các dự án: Luật Phòng thủ dân sự; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Phòng không nhân dân; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Còn nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát Luật Nghĩa vụ quân sự, theo Phó chủ nhiệm Nguyễn Minh Đức, Chính phủ đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát và đang chỉ đạo các Bộ tiến hành lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Đáng chú ý, đối với nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước với vai trò là Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Chính phủ có báo cáo kết quả nghiên cứu, rà soát về nhiệm vụ này; đồng thời, nghiên cứu về việc xây dựng một đạo luật chuyên ngành để quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước để trình Quốc hội khóa XV hoặc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI như Kế hoạch số 81 đã xác định.

leftcenterrightdel
 Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Minh Đức. 

 Xem xét thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Về triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023 và năm 2024, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Minh Đức cho biết, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh được phân công thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Chỉnh lý, trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6 đối với Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Căn cước.

- Tiến hành thẩm tra để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 và chỉnh lý trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 đối với các dự án luật: Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

- Tiến hành thẩm tra để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 đối với các dự án luật: Luật Phòng không nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

THẢO NGUYÊN

 *Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.