Báo cáo trung tâm tại đại hội cho thấy: Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT của Sư đoàn Không quân 371 đã có những bước phát triển toàn diện, vững chắc, thường xuyên, liên tục; gắn kết chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành và phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Phong trào TĐQT đã tập trung vào giáo dục, quán triệt nhiệm vụ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; thực sự trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự đại hội. 

Sư đoàn Không quân 371 đã tập trung duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), trực chỉ huy, trực A2, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, tuần tra, canh gác theo đúng quy định; thường xuyên kiện toàn hệ thống văn kiện chiến đấu, các phương án tác chiến, công tác hiệp đồng bảo đảm. Sư đoàn có 100% các phân đội làm nhiệm vụ trực ban SSCĐ đạt tiêu chuẩn “Phân đội trực ban chiến đấu khá”.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Bùi Thiên Thau, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân phát biểu tại đại hội. 

Bên cạnh đó, Phong trào TĐQT đã khơi dậy ý thức độc lập, tự lực, tự cường của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, nghiên cứu khai thác, sử dụng hiệu quả các phương tiện, khí tài hiện có. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị đều hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch huấn luyện đề ra đảm bảo chất lượng tốt; vận dụng nhuần nhuyễn phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” cụ thể thành phương châm huấn luyện bay “Cơ bản, thận trọng, vững chắc, an toàn”; huấn luyện sát với từng đối tượng, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện bay với huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong huấn luyện, nhiều hoạt động, mô hình thi đua sôi nổi được tổ chức như: “Tổ đài thanh niên”, “Tổ máy bay thanh niên”, “Ham bay, ham học”, “Luyện giỏi, rèn nghiêm, ra quân quyết thắng”… đã có hiệu quả thiết thực, góp phần động viên bộ đội và nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ của đơn vị. Hằng năm, Sư đoàn Không quân 371 có hơn 80% các đơn vị cấp phân đội đạt tiêu chuẩn đơn vị huấn luyện giỏi; 100% các đơn vị tham gia kiểm tra bắn, ném bom đạn thật đạt khá, giỏi, xuất sắc.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Sư đoàn Không quân 371 trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào TĐQT. 
leftcenterrightdel

Lãnh đạo Sư đoàn Không quân 371 tặng hoa đội văn nghệ tại đại hội. 

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Bùi Thiên Thau, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân biểu dương, chúc mừng những thành tích Sư đoàn Không quân 371 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Thiếu tướng Bùi Thiên Thau yêu cầu, trong thời gian tới, Sư đoàn Không quân 371 tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, các chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác thi đua, khen thưởng; làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT để tinh thần thi đua thực sự trở thành động lực, ý thức tự giác của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp; thường xuyên sáng tạo, đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT của Sư đoàn.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.