leftcenterrightdel
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham quan gian trưng bày. 

Tại buổi khai mạc trưng bày của các cơ quan, đơn vị, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia đã được Ban tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu như: “79 mùa xuân Hồ Chí Minh”, “Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong cuộc trường chinh lịch sử cùng dân tộc” và “Điện Biên Phủ - Bài ca bất diệt”… Sau phần tuyên truyền nội dung của các tác phẩm tiêu biểu, đông đảo cán bộ, chiến sĩ đã tham quan, đón đọc tại gian trưng bày của các cơ quan, đơn vị với hàng ngàn đầu sách có đề tài chọn lọc.

Qua trưng bày, Ban tổ chức mong muốn góp phần tôn vinh các giá trị của sách, tôn vinh văn hóa đọc; giúp quân nhân có dịp tiếp cận với những đầu sách mới, những tác phẩm lịch sử về Đảng, Bác Hồ, quân đội và đơn vị. Đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào về dân tộc và xây dựng động cơ, lý tưởng đúng đắn cho mọi quân nhân trong đơn vị.

Thời gian trưng bày giới thiệu sách của các cơ quan, đơn vị đến hết ngày 22-4.

Tin, ảnh: NGUYỄN THANH HẢI