Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Chính trị và các cơ quan Quân khu, Sư đoàn 968 đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai toàn diện, linh hoạt, sáng tạo hoạt động CTĐ, CTCT phù hợp với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Nổi bật là: Làm tốt công tác nắm, quản lý, giáo dục tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền bảo đảm thiết thực, hiệu quả các sự kiện, các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức xây dựng và đưa vào sử dụng có hiệu quả công trình "Ánh sáng đường quê" tại Bản Chùa, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024 cấp cơ sở và chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội Thi đua Quyết thắng Sư đoàn giai đoạn 2019-2024.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 968 trao Bằng khen của Chính ủy Quân khu 4 tặng cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động “Tháng Thanh niên” năm 2024.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận đã thẳng thắn chỉ ra những thuận lợi, khó khăn cũng như nguyên nhân hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề ra nhiều chủ trương, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Trong đó, trọng tâm là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; lãnh đạo thực hiện tốt hoạt động CTĐ, CTCT trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu...

Dịp này, Sư đoàn 968 đã trao Bằng khen của Chính ủy Quân khu 4 tặng cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động “Tháng Thanh niên” năm 2024.

Tin, ảnh: THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.