Trong thời gian thi đua từ ngày 1-7 đến 31-12-2024, Sư đoàn 968 xác định thực hiện tốt một số nội dung, chỉ tiêu đó là: Nhận thức tốt, ý chí quyết tâm cao; thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi lễ. 

Trong đó, tập trung đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa thắng lợi lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, truyền thống vẻ vang của Quân đội; các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi thời điểm, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống xảy ra. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; từng cơ quan, đơn vị chủ động nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng bộ đội, phấn đấu không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý, đặc biệt không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, công tác, vụ việc mất an toàn do lỗi chủ quan, vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, vụ việc gây ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống của Quân đội và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ...

Tại buổi lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sư đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra, qua đó góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.