Với đề mục: “Sư đoàn bộ binh tiến công địch lâm thời phòng ngự". Cuộc diễn tập được chia thành 4 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu; giai đoạn 3, thực hành chiến đấu và giai đoạn 4, bắn đạn thật.

leftcenterrightdel
Thực hành nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong diễn tập Chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp.

Thông qua đợt diễn tập, nhằm củng cố, nâng cao trình độ vận dụng nguyên tắc, lý luận rèn luyện phương pháp, tác phong công tác cho chỉ huy, cơ quan trung đoàn, sư đoàn trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu; cũng như rèn luyện nâng cao năng lực về công tác tham mưu tác chiến, khả năng chỉ huy và hiệp đồng của các cơ quan.

leftcenterrightdel
Thực hành nội dung hạ đạt mệnh lệnh hành quân trong diễn tập Chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp.

Đồng thời, qua diễn tập làm cơ sở để đánh giá kết quả huấn luyện, trình độ sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật; rèn luyện, nâng cao sức cơ động và khả năng hiệp đồng chiến đấu của các phân đội trong diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu; góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Theo kế hoạch, đợt diễn tập sẽ thực hành bắn đạn thật tại Trường bắn Chi Lăng, tỉnh An Giang vào ngày 1-11-2022.

Tin, ảnh:  HUỲNH PHONG