Những năm qua, Sư đoàn 7 đã tập trung lãnh đạo, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, cụ thể hóa thi hành Luật Sĩ quan với nội dung hình thức phù hợp, sát đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị.

Kết quả bình xét cán bộ, sĩ quan hằng năm, sư đoàn có từ 98,7% trở lên cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có gần 90% cán bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị chủ động đào tạo, bồi dưỡng toàn diện đội ngũ sĩ quan, góp phần nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và khả năng nghiên cứu, tham mưu đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, sư đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương được giao nguồn, triển khai phúc tra, nắm nguồn, đăng ký, quản lý và tổ chức huấn luyện, diễn tập đối với sĩ quan dự bị bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng, chặt chẽ, nghiêm túc; kết quả huấn luyện đạt khá; bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn, chính sách hiện hành đối với sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị theo đúng quy định pháp luật.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Sư đoàn 7 trao thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Trần Long yêu cầu Sư đoàn 7 tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, nghị định và các hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ sĩ quan đủ số lượng, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý; chú trọng rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”…

Dịp này, Sư đoàn 7 khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tin, ảnh: LÊ BA

Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.