Các khung tập đã nâng cao trình độ công tác chỉ huy, tham mưu tác chiến trên bản đồ, hiệp đồng chặt chẽ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hành các nội dung qua 4 giai đoạn: Chuyển trạng thái SSCĐ, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu đánh địch tiến công hỏa lực đường không trong các giai đoạn, sau đó khôi phục sức chiến đấu đúng trình tự, bám sát nguyên tắc lý luận và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn…

leftcenterrightdel
 Kíp chiến đấu chuẩn bị thực hành cơ động triển khai chiếm lĩnh trận địa.
leftcenterrightdel
 Kíp chiến đấu  sở chỉ huy thực hành đánh địch tiến công hoả lực đường không - bảo vệ trận địa.

Thông qua diễn tập nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện, khả năng hoàn thành nhiệm vụ SSCĐ của đơn vị; bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, phối hợp hiệp đồng của đội ngũ cán bộ các cấp; vận dụng nguyên tắc, lý luận vào thực tiễn diễn tập 1 bên 2 cấp trên bản đồ.

Tin, ảnh: DUY TÙNG-VĂN TRÍ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.