Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác xây dựng điểm toàn diện trên các mặt công tác cấp Bộ Quốc phòng năm 2024; tập trung vào kiểm tra hệ thống văn kiện, mẫu biểu, sổ sách; duy trì các chế độ, nền nếp; tổ chức biên chế, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; công tác xây dựng doanh trại; bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị…

Bên cạnh đó, đoàn cũng tiến hành kiểm tra công tác tiếp nhận và kết quả tháng đầu huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới. 

leftcenterrightdel

Kiểm tra hệ thống bài tập huấn luyện kíp chiến đấu, sổ sách huấn luyện tại phòng giao ban của Sư đoàn 365.

Qua kiểm tra, Đại tá Tạ Minh Hưng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong toàn sư đoàn. Bước đầu, đơn vị đã củng cố cơ bản về doanh trại, xây dựng nền nếp chính quy và triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, năng lực công tác tốt, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân yêu cầu, trong thời gian tới, Sư đoàn 365 tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao ý thức trách nhiệm, đầu tư nhân lực, vật lực, khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng đạt được yêu cầu của Bộ Quốc phòng giao làm đơn vị điểm toàn diện năm 2024, nhất là tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, các biện pháp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và hoạt động bảo đảm an toàn đơn vị.

Tin, ảnh: QUANG MÙI - VĂN TRÍ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.