leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Hội nghị.

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014 gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn, quy chế, quy trình của các cấp ủy đảng về công tác cán bộ sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của Sư đoàn.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Sĩ quan đến 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ trong đơn vị với nhiều nội dung, hình thức phong phú, như: Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; học tập tại chức của sĩ quan; thường xuyên định hướng cho sĩ quan tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, nội dung của Luật Sĩ quan trên mạng Internet, thư viện, phòng truyền thống; thông qua các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên; hệ thống thiết chế văn hóa, đồng thời triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về Luật Sĩ quan trong đơn vị. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và mọi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện Luật Sĩ quan cũng như trách nhiệm trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Sư đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, luôn nhận, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

 Đại tá Phạm Hồng Điệp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 363 kết luận hội nghị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã tập trung phân tích chỉ ra những ưu điểm, khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với cán bộ, sĩ quan; đồng thời cũng chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật Sĩ quan như: Các quy định chế độ, chính sách, nhất là chính sách về nhà ở đối với sĩ quan, chính sách tiền lương; đội ngũ cán bộ còn thiếu so với biên chế, nhiều vị trí là sĩ quan kiêm nhiệm; việc thực hiện quy định trần quân hàm và nâng lương sĩ quan chưa phù hợp, chưa sát với tình hình thực tế ở đơn vị…

Tại Hội nghị, Sư đoàn 363 đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan trong thời gian qua.

Tin, ảnh: CAO THANH ĐÔNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.