Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy sư đoàn, thủ trưởng các phòng, ban sư đoàn, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn 363. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thành Sơn, Sư đoàn trưởng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, cùng với việc nêu bật những kết quả trong công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật mà Sư đoàn 363 đạt được; các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những mặt còn hạn chế thời gian qua; đồng thời đề ra những chủ trương, biện pháp trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là công tác quán triệt, triển khai các chủ trương, biện pháp, công tác kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong đơn vị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh tại hội nghị.

Mặt khác, chủ động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, điều lệnh, điều lệ trong Quân đội và quy định của các cấp; tổ chức rút kinh nghiệm, thông báo nhanh và phân tích cho cán bộ, chiến sĩ về những vụ việc vi phạm kỷ luật xảy ra trong toàn quân để kịp thời có những biện pháp phòng ngừa. Ngoài ra, xây dựng kế hoạch học tập, kiểm tra đánh giá kết quả, nhất là đối với cán bộ cấp phân đội về các nội dung quản lý bộ đội, trong đó tập trung vào nội dung quản lý quân nhân và các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thành Sơn đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội, quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; các quy định về chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn; huy động tối đa sự vào cuộc của tất cả các tổ chức, các ngành và mọi lực lượng trong đơn vị, trước hết là tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ trong triển khai thực hiện; tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho bộ đội; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội cho cán bộ, chiến sĩ.

leftcenterrightdel

Thượng tá Nguyễn Thành Sơn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 kết luận hội nghị. 

Tăng cường công tác kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ, kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, duy trì nền nếp, chế độ huấn luyện. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục chính trị; quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp thực hiện nhiệm vụ làm điểm cho Bộ Quốc phòng về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2023; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời Đông Bắc Tổ quốc.

Tin, ảnh: CAO THANH ĐÔNG