Theo Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330, năm 2023, đơn vị được Bộ tư lệnh Quân khu 9 giao nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện hơn 3.000 chiến sĩ mới. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy, Ban chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung, biện pháp bảo đảm hiệu quả.

Theo đó, ngay từ tháng đầu tháng 1-2023, Sư đoàn đã kiện toàn biên chế đội ngũ cán bộ các cấp, tổ chức tập huấn cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới theo đầu mối trung đoàn và khối sư đoàn bộ. Trong đó, các nội dung tập huấn nhằm nâng cao năng lực thực hành huấn luyện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cao; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy đối với chiến sĩ mới. Công tác tổ chức soạn mới, thông qua giáo án, bài giảng và thục luyện bài giảng ở các cấp được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 330 (Quân khu 9) kiểm tra chất lượng các sáng kiến, mô hình học cụ. 

Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới, Sư đoàn 330 đã tu sửa, củng cố thao trường bãi tập; sửa chữa, làm mới các loại mô hình học cụ, vật chất phục vụ cho công tác huấn luyện. Song song đó, đơn vị đã chú trọng chăm lo điều kiện ăn ở, sinh hoạt của chiến sĩ mới bằng việc tập trung chỉnh trang, vệ sinh doanh trại, chăm sóc cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Công tác bảo đảm hậu cần cho tiếp nhận chiến sĩ mới được đơn vị quan tâm đầu tư; đơn vị đã cải tạo, nâng cấp hệ thống vườn tăng gia sản xuất tập trung, đa dạng các loại rau, củ quả sẵn sàng phục vụ cho chiến sĩ mới.

Đến nay, mọi công tác phục vụ cho nhiệm vụ tiếp nhận chiến sĩ mới tại Sư đoàn 330 đã sẵn sàng. Với sự chuẩn bị chu đáo, toàn diện trên tất cả các mặt, Sư đoàn 330 quyết tâm giành kết quả cao từ tuần đầu, tháng đầu huấn luyện, làm tiền đề cho việc hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023.

Tin, ảnh: THÀNH NHÂN - VĂN SƠN