leftcenterrightdel

 Toàn cảnh đại hội.

Báo cáo tổng kết và các tham luận tại đại hội khẳng định, 5 năm qua, công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 312 đã có những bước phát triển toàn diện, vững chắc, gắn với các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đột phá mạnh mẽ vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, đặc biệt là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, sát nhiệm vụ, sẵn sàng xử trí các tình huống; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính; sử dụng thành thạo vũ khí trang bị hiện có, nhất là vũ khí trang bị mới. Kết quả huấn luyện 100% các nội dung, khoa mục đạt yêu cầu, có 82,3% khá, giỏi; ứng dụng nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đồng thời, Sư đoàn đã thường xuyên làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến qua đó cổ vũ, động viên sự nỗ lực cố gắng của các tập thể và cá nhân, làm cho phong trào thi đua không ngừng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự đại hội. 

Giai đoạn 2024-2029, Sư đoàn 312 xác định tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng, nhất là các đợt thi đua cao điểm, đột kích, bám sát nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đột phá nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phong phú, đa dạng, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; khen thưởng chính xác, kịp thời, dân chủ, công khai, chặt chẽ, đúng đối tượng.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 12 phát biểu chỉ đạo tại đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Sư đoàn 312 đã đạt được 5 năm qua, đồng thời yêu cầu đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn về công tác thi đua - khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Phong trào Thi đua Quyết thắng, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng thấm nhuần, nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua - khen thưởng; từ đó, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, nhiệt tình, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu thi đua.

leftcenterrightdel

 Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại Đại hội, Sư đoàn 312 đã trao Bằng khen tặng 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: THU HƯƠNG-TRUNG HIẾU-HƯƠNG GIANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.