Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) học tập, làm theo Bác

Trung đoàn 141, đoàn 312 (Quân đoàn 1) học tập, làm theo Bác

"Tự soi, tự sửa" ở đoàn 312

Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1): Luyện quân qua diễn tập

đoàn 312 (Quân đoàn 1): Luyện quân qua diễn tập

Sư đoàn 312 tổ chức thành công diễn tập chiến thuật hiệp đồng binh chủng có bắn đạn thật

đoàn 312 tổ chức thành công diễn tập chiến thuật hiệp đồng binh chủng có bắn đạn thật