Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sư đoàn 312 luôn bám sát nhiệm vụ, kế hoạch của cấp trên tích cực triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Nổi bật là: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân đoàn về sẵn sàng chiến đấu; tích cực triển khai làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện và tổ chức tập huấn các cấp đúng kế hoạch; tổ chức kiểm tra kết thúc “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới đạt kết quả cao, an toàn về mọi mặt; tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao. Bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Sư đoàn. Kết quả kiểm tra công tác huấn luyện, 100% nội dung, khoa mục đạt yêu cầu, có hơn 80% đạt khá, giỏi.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 12 phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Sư đoàn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch; chỉ đạo, tổ chức diễn tập các cấp bảo đảm có chất lượng đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tăng cường các biện pháp nắm, quản lý, dự báo, định hướng và giải quyết tư tưởng bộ đội từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 12 ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Sư đoàn đã hoàn thành trong 6 tháng đầu năm. Thời gian tới, đồng chí Chính ủy Quân đoàn 12 yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện chặt chẽ; nghiêm túc, sát thực tiễn, tham gia diễn tập, hội thi, hội thao bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGỌC LÂM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.