6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Sư đoàn 306 lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện các đối tượng khung A, huấn luyện chiến sĩ mới, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Lãnh đạo, chỉ đạo duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng, bổ sung các văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu sát yêu cầu nhiệm vụ của Sư đoàn; lãnh đạo bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ, giữ vững và nâng cao đời sống bộ đội; phòng, chống dịch, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bộ đội, quân số khỏe đạt 98,8%...

Hội nghị đã thảo luận, đề xuất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chiến lược của Trung ương, Quân ủy Trung ương về quân sự, quốc phòng; xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao; Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo Sư đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng La Công Phương ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng ủy Sư đoàn 306 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; thực hiện nghiêm chế độ quy định SSCĐ; nắm chắc tình hình đơn vị và địa bàn, bảo đảm đơn vị an toàn trong các tình huống; làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, tổ chức huấn luyện các đối tượng đúng kế hoạch; tổ chức giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát nội dung, chỉ tiêu xây dựng đơn vị điểm toàn diện, điểm từng mặt rút kinh nghiệm kịp thời, góp phần xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: KHƯƠNG QUANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.