leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các học viên. 

Trong thời gian 12 ngày, 101 học viên được bồi dưỡng, cập nhật 20 chuyên đề về công tác QPAN như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tình hình biên giới quốc; tình hình kinh tế, chính trị quốc tế, trong nước, nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái trên không gian mạng; luyện tập bắn súng K54 bài 1...

Thông qua khóa học giúp các học viên được nâng cao khả năng tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QPAN của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

Kết quả khóa học, 100% đạt khá, giỏi.

Tin, ảnh: PHẠM HÀ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.