Các thí sinh sẽ trải qua những nội dung thi gồm: Xây dựng sa bàn địa hình truyền thống; tác nghiệp hình thái tác chiến hai bên; báo cáo sa bàn và hình thái tác chiến hai bên.

Thông qua hội thi  nhằm đánh giá năng lực, phương pháp tổ chức, điều hành của chỉ huy và cơ quan tham mưu các cấp trong xây dựng, tác nghiệp sa bàn và báo cáo sa bàn, hình thái tác chiến hai bên; làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, chỉ huy, điều hành xây dựng sa bàn cho đội ngũ cán bộ của cơ quan tham mưu các cấp và vận dụng thống nhất, sát với điều kiện của đơn vị.

leftcenterrightdel

Lễ khai mạc Hội thi xây dựng sa bàn địa hình năm 2024 tại Quân khu 9. 

leftcenterrightdel
Các thí sinh thực hành nội dung thi. 

Đồng thời, thông qua hội thi cũng nhằm thực hiện thống nhất về phân cấp, quy hoạch, nội dung, phương pháp xây dựng và tác nghiệp sa bàn, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập các cấp của lực lượng vũ trang Quân khu 9 năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: ĐỨC TÂM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.