Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang, gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

leftcenterrightdel

Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 phát biểu khai mạc diễn tập. 

Phát biểu khai mạc diễn tập, Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 9 nhấn mạnh: “Diễn tập khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện cao nhất để rèn luyện, nâng cao khả năng vận hành cơ chế của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành; khả năng tổ chức, huy động, chỉ huy, hiệp đồng và thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp trong tác chiến phòng thủ, đánh thắng mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch… Để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đã xác định, tôi đề nghị các lực lượng, các cơ quan, đơn vị tham gia phải xác định diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương trong nhiệm kỳ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm những quy định diễn tập; đoàn kết, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm trong vụ trên từng cương vị đảm nhiệm”.

leftcenterrightdel
Luyện tập nội dung họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc diễn tập. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan cuộc diễn tập. 

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang năm 2023, có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của tỉnh về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ, khả năng hiệp đồng tác chiến của các lực lượng trong xử trí tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và đánh địch tiến công vào địa bàn, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy điều chỉnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua diễn tập, bổ sung, các kế hoạch phòng thủ bảo đảm phù hợp với đối tượng tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngay sau lễ khai mạc, cuộc diễn tập bước vào luyện tập các nội dung theo kế hoạch.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang sẽ kết thúc ngày 15-9.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.