Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Vũ Công Hòa, Phó cục trưởng Cục Cán bộ (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Phó trưởng đoàn công tác số 3; đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị; lãnh đạo Cục Chính trị, Quân khu 7 và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị được kiểm tra…

leftcenterrightdel

Trung tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị kết luận kiểm tra tại Quân khu 7. 

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tổ chức lực lượng trong quân đội, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, lãnh đạo nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2022…; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trên địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và quân khu vững chắc. Các chủ trương, đề án có ý nghĩa chiến lược của quân khu như: “Đơn vị, địa phương phía sau hỗ trợ đơn vị, địa phương phía trước”, “Xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh ngay từ cơ sở”, “Xây dựng điểm dân cư liền kề đồn, trạm, chốt biên phòng”, “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới”… tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả. Quân khu đã phối hợp xây dựng, bàn giao 40 điểm với 319 căn nhà tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân và đồn, trạm, chốt biên phòng biên giới, kinh phí trên 65 tỷ đồng; 358 căn nhà tình nghĩa quân dân, kinh phí gần 21 tỷ đồng; 46 công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao tặng cơ sở tôn giáo, kinh phí trên 14 tỷ đồng…

leftcenterrightdel

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi kết luận kiểm tra. 

Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu chỉ đạo đổi mới công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nắm và định hướng dư luận trong đơn vị gắn với thực hiện mô hình “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Tổ tư vấn tâm lý”, “Tổ tư vấn pháp luật”…; lãnh đạo thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, hướng vào nhiệm vụ trọng tâm và đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên gắn với thực hiện mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”; tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm…

Đảng ủy quân khu và cấp ủy các cấp thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành công tác dân vận, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”; triển khai hiệu quả công tác chính sách, “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn… Các tổ chức quần chúng trong quân khu phát huy tốt vai trò, chức năng với nhiều mô hình thiết thực…

leftcenterrightdel

Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu làm rõ một số nội dung về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Quân khu 7. 

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 trong triển khai thực hiện hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và các nhiệm vụ khác. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Quân khu 7 đã làm tốt các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, nâng cao trách nhiệm của cán bộ các cấp trong thực hiện nhiệm vụ; tham mưu hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, củng cố quốc phòng tại các tỉnh, thành phố; đoàn kết được phát huy ở các cấp, trên cơ sở nguyên tắc và sự lãnh đạo của Đảng…

Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã chỉ ra một số hạn chế của quân khu và yêu cầu: Thời gian tới, nhất là các tháng cuối năm 2022, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, vững mạnh; đánh giá tổng kết bảo đảm cụ thể, khách quan, sâu sắc; đánh giá tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chính xác, dân chủ làm cơ sở quy hoạch, sử dụng đúng người, đúng việc; đội ngũ cán bộ cần phát huy hơn nữa vai trò nêu gương ngay từ cơ sở…

leftcenterrightdel

Các thành viên Đoàn công tác số 3 dự hội nghị kết luận kiểm tra. 

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam lưu ý Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và cấp ủy, chỉ huy các cấp cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm hơn nữa đến đời sống cán bộ, chiến sĩ, chính sách hậu phương quân đội, nhất là đời sống gia đình quân nhân, đối tượng chính sách, người có công, địa bàn có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo… góp phần xây dựng, củng cố “Thế trận lòng dân” và khu vực phòng thủ địa phương vững chắc…

Tin, ảnh: HOÀNG XUÂN