leftcenterrightdel
 Toàn cảnh khai mạc tập huấn.

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 5; thủ trưởng 4 cơ quan quân khu; lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS các tỉnh, thành phố, trường quân sự, các sư đoàn, lữ đoàn, phòng, ban chức năng có liên quan của Quân khu 5 tham dự khai mạc tập huấn

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự tập huấn.

Trong thời gian 4 ngày, các đại biểu tham sẽ được nghiên cứu, quán triệt một số nội dung cơ bản trong Điều lệnh tác chiến phòng thủ quân khu và tác chiến phòng thủ tỉnh, thành phố; Điều lệnh Quân báo - Trinh sát; nghe báo cáo chuyên đề về Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraina và những tác động ảnh hưởng của cuộc chiến đến thế giới, khu vực; quán triệt những nội dung chính về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phòng chống chiến tranh phi quy ước trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay; nghiên cứu về địch trong tác chiến chiến dịch tiến công và công tác chỉ huy, tham mưu tác chiến chiến dịch tiến công trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; hướng dẫn CTĐ, CTCT, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tác chiến chiến dịch tiến công; cơ động nghiên cứu địa hình, tham quan vũ khí trang bị kỹ thuật tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn; soạn thảo các loại văn kiện, quyết tâm, kế hoạch, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu; tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm và thực hành xử trí tình huống tác chiến…

leftcenterrightdel

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tập huấn. 

Phát biểu chỉ đạo khai mạc, Trung tướng Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị. Thường vụ - Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu 5 xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng yếu để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có trình độ năng lực, làm nòng cốt trong quản lý, chỉ huy, điều hành cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 và những năm tiếp theo. Trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để hoàn thành tốt nội dung, chương trình lớp tập huấn, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu, Ban tổ chức điều hành tập huấn đúng kế hoạch, chương trình; duy trì nghiêm thời gian; bảo đảm an toàn tuyệt đối; các đồng chí được phân công theo dõi, chỉ đạo các khung tập cần nghiên cứu kỹ nguyên tắc lý luận, vận dụng linh hoạt, sát địa bàn và thực tế chiến đấu. Các đồng chí giáo viên cần nghiên cứu kỹ đối tượng tác chiến, công tác tham mưu, tác chiến, hoạt động CTĐ, CTCT, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tác chiến chiến dịch tiến công trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, để vận dụng trong bài giảng và định hướng liên hệ thực tiễn công tác ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi cán bộ tham gia tập huấn phải xác định rõ đây là dịp học tập, nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, hiệp đồng; xác định tốt trách nhiệm trong học tập; tập trung nghiên cứu, nắm chắc lý luận, địa bàn tác chiến; vận dụng linh hoạt, sáng tạo và quá trình công tác; sau tập huấn tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến (quyết tâm A) vận dụng trong chỉ đạo huấn luyện, diễn tập, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của cơ quan, đơn vị mình.

Tin, ảnh: VIỆT HÙNG