Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề: Nội dung cơ bản trong các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Đảng ủy Quân khu 5. Chú trọng vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; về truyền thống, tình hình nhiệm vụ của Quân đội, LLVT Quân khu 5; Quy chế quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận; một số hiểu biết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, pháp luật, kỷ luật...

leftcenterrightdel
Cán bộ thực hành kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính. 

Một trong những điểm mới năm nay là Hội đồng Giáo dục Chính trị Quân khu 5 tổ chức kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận (Gồm 210 câu hỏi trắc nghiệm và 6 vấn đề tự luận). Trong đó, áp dụng phương pháp kiểm tra trắc nghiệm cho đối tượng cán bộ cao cấp, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trên máy tính tại 3 khu vực (Đà Nẵng, Bình Định và Sư đoàn 2).

Với phương pháp này, mỗi bộ đề trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi. Cán bộ được kiểm tra phải nhập mã số cá nhân vào hệ thống máy tính để bắt đầu thực hành kiểm tra. Thời gian kiểm tra trắc nghiệm của mỗi người là 30 phút. Hết thời gian đó, máy tính sẽ tự động kết thúc nội dung kiểm tra. Phương pháp này, sẽ cho kết quả kiểm tra nhanh, chính xác. Song, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải nghiên cứu nắm chắc, toàn diện các nội dung.

Bên cạnh đó, những kiến nghị, nội dung, giải pháp được liên hệ, vận dụng theo từng cương vị công tác trong nội dung kiểm tra tự luận sẽ là kênh thông tin quan trọng để cơ quan chức năng tổng hợp, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian đến.

Cũng dịp này, Quân khu 5 còn thành lập các Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra chính trị cán bộ cao cấp, cán bộ chủ trì (đối tượng Quân khu quản lý) thuộc các cơ quan, đơn vị ở 5 khu vực còn lại trên địa bàn quân khu.

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.