Báo cáo trung tâm và qua kiểm tra thực tế cho thấy, năm nay Trung đoàn 29, Sư đoàn 307 tổ chức huấn luyện cho các chiến sĩ mới. Để bảo đảm cho tiếp nhận và huấn luyện đạt chất lượng, hiệu quả Sư đoàn 307 đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng huấn luyện chiến sĩ mới với Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi và Lữ đoàn 572 nhằm thống nhất về phương thức giao nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới. Chỉ đạo Trung đoàn 29 xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng các nội dung báo đảm cho tiếp nhận chiến sĩ mới theo đúng quy định.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 kiểm tra hệ thống văn kiện, giáo án, bài giảng và tiến trình biểu huấn luyện ở đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới.

Trong đó, đã chủ động tổ chức tập huấn khung cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới; chỉ đạo Trung đoàn 29 soạn thảo đầy đủ các loại văn kiện phục vụ cho tập huấn, tổ chức phân công giáo viên, soạn thảo giáo án, thông qua chặt chẽ, đồng thời chuẩn bị vật chất, mô hình học cụ, thao trường bãi tập và các mặt bảo đảm khác đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Qua tập huấn, đội ngũ cán bộ các cấp cơ bản nắm được nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện và duy trì luyện tập; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024. Nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời giải quyết các vướng mắc, tư tưởng nảy sinh, giữ vững ổn định đơn vị. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ từ tiểu đội trưởng trở lên về phương pháp nắm và quản lý tư tưởng quân nhân theo đúng quy định.

leftcenterrightdel

Kiểm tra mô hình học cụ huấn luyện ở đơn vị huấn luyện. 

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024, làm tốt công tác chuẩn bị phát động thi đua chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trong Lễ ra quân huấn luyện và hướng dẫn phát động phong trào thi đua trong huấn luyện với chủ đề “Tư tưởng tốt, hòa nhập nhanh, đoàn kết tốt, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”...

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Trung tướng Trịnh Đình Thạch đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị tiếp nhận, quản lý huấn luyện chiến sĩ mới của các cơ quan, đơn vị. Nhất là chất lượng công tác chuẩn bị giáo án, bài giảng và mô hình học cụ huấn luyện; đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của đơn vị. Đồng chí Chính ủy Quân khu mong muốn, thời gian đến, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt, nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ; bám sát thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp...

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.