Qua khảo sát, Đoàn công tác của Quân khu 4 đánh giá cao tình hình tư tưởng cán bộ, nhân viên của Ban Chỉ huy quân sự huyện Quảng Trạch và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ổn định, an tâm công tác, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm quy định của đơn vị và địa phương, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt.

leftcenterrightdel

Phát phiếu khảo sát tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật, tâm tư nguyện vọng của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn khảo sát Quân khu 4 yêu cầu: Thời gian tới, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quảng Trạch và huyện Quảng Ninh cần thường xuyên làm tốt hơn việc sinh hoạt dân chủ cơ sở tại đơn vị; duy trì nghiêm túc, đúng quy cách, chất lượng hệ thống sổ sách đăng ký, thống kê hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, tránh tình trạng đơn giản, chung chung. Đồng thời, cần tăng cường duy trì có chất lượng hoạt động sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần ở cơ sở.

Thông qua nội dung khảo sát giúp Đoàn công tác làm cơ sở tham mưu, đề xuất thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật.

Đồng thời giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, tâm tư nguyện vọng của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở cơ sở trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và bảo đảm các chế độ chính sách, nâng cao đời sống vật chất tinh thần bộ đội, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG