leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ cho các cơ quan trong luyện tập chuyển trạng thái. 

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2022, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các cơ quan chủ động xây dựng kế hoạch, hệ thống văn kiện luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ, chất lượng tốt; chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm chặt chẽ, chu đáo, thực hành luyện tập đúng tuần tự các bước.

Nội dung luyện tập gồm 2 vấn đề: Chuyển lực lượng vũ trang Quân khu từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển lực lượng vũ trang Quân khu từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ.

Quá trình luyện tập, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức quán triệt, phổ biến mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, triển khai, giao nhiệm vụ cho các cơ quan bảo đảm vật chất, vũ khí trang bị, sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên và tổ chức lực lượng đi trước chuẩn bị sở chỉ huy và cơ động lực lượng vào khu sơ tán đảm bảo chặt chẽ, bí mật, an toàn. Thực hiện đúng, đủ trình tự nội dung các bước trong chuyển trạng thái, tổ chức hội nghị Thường vụ Đảng ủy chặt chẽ, điều hành công việc của chỉ huy và các cơ quan chặt chẽ, nhịp nhàng, gắn sát với nhiệm vụ của Quân khu.

leftcenterrightdel
Cơ động lực lượng ra khu sơ tán. 

Thông qua luyện tập nhằm nâng cao trình độ vận dụng nguyên tắc lý luận và rèn luyện, nâng cao trình độ chỉ huy, tham mưu cho chỉ huy và cơ quan Quân khu trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trên cơ sở kết quả luyện tập, Bộ tư lệnh Quân khu tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hệ thống kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu sát với tình hình nhiệm vụ, thực tế của  đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG