leftcenterrightdel
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo. 

Trong thời gian học tập, 71 học viên là các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo, ủy viên ban thường vụ cấp huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân thuộc 6 tỉnh trên địa bàn sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề theo Thông tư số 172 của Bộ Quốc phòng.

Trong đó, tập trung vào các nội dung về chiến lược quân sự, quốc phòng, an ninh; lý luận xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân; luyện tập một số nội dung cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, luyện tập bắn súng K54 và tham quan, nghiên cứu thực tế tại một số đơn vị.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự lễ khai giảng. 

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành về quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước, vận dụng linh hoạt trong chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên cương vị công tác.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.