Nội dung kiểm tra việc quán triệt và tổ chức, triển khai các văn bản của cấp trên khám phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới, như: Khám lâm sàng và cận lâm sàng để xác định, phân loại sức khỏe chuẩn bị bước vào huấn luyện.

leftcenterrightdel

Khám phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới tại Sư đoàn 324. 

Nhìn chung các đơn vị tiếp nhận chiến sĩ mới xác định việc khám phúc tra sức khỏe là nhiệm vụ hết sức quan trọng; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã tổ chức quán triệt kỹ các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển quân năm 2024. Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn đầy đủ nội dung, đúng đối tượng và thời gian quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để điều động lực lượng quân y, thành lập hội đồng khám phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới gồm những cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Tại các hội đồng khám phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới có đầy đủ các trang bị, phương tiện, sinh phẩm, hóa chất, thuốc và vật tư y tế; thái độ làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương và trách nhiệm cao nhất, bảo đảm chính xác, khách quan, khoa học, trung thực, kết luận rõ, chi tiết tình trạng sức khỏe của từng đồng chí chiến sĩ mới, không để xảy ra sai sót. Theo kế hoạch việc khám phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới trong toàn quân khu sẽ kết thúc vào ngày 4-3.

Tin, ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.