Theo đó, để nâng cao chất lượng huấn luyện, trước hết phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ trì về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện; lấy kết quả huấn luyện làm tiêu chí cơ bản đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: Qdnd.vn

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ và cơ quan tham mưu, chỉ đạo huấn luyện; đổi mới, nâng chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, tập trung vào vấn đề mới, khâu yếu, mặt yếu, những nội dung chưa thống nhất; coi trọng chỉ đạo xây dựng điểm, hội thi, hội thao, nhân rộng điển hình; tăng cường kiểm tra, phúc tra, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, kiên quyết chống “bệnh thành tích”...

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí trên cấp, kết hợp với phát huy nội lực để phục vụ huấn luyện; đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ...

LÂM SƠN