leftcenterrightdel
 Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 (Quân khu 2) tại lễ bàn giao vật tư, cây, con giống cho đồng bào dân tộc. 

Các dự án đã trực tiếp hỗ trợ cho gần 1.800 hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại 61 xã, 13 huyện của 6 khu KT-QP trên địa bàn 5 tỉnh biên giới thực hiện 22 mô hình chăn nuôi và 7 mô hình trồng trọt; góp phần giải quyết việc làm cho 5.000 lao động nông thôn trong vùng, từng bước tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho các hộ dân, thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng cường mối liên kết hiệu quả giữa bộ đội các đoàn KT-QP với cộng đồng, người dân...

VĂN CHIỂN