Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập dự, chỉ đạo. Tham dự còn có Thủ trưởng các cơ quan Quân khu 2.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Đăng khải, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Ở giai đoạn 2 cuộc diễn tập, các đơn vị đã triển khai hành động theo đúng thứ tự các bước. Đặc biệt, ở các Hội nghị: Quán triệt nhiệm vụ, tính toán thời gian, xác định những công việc cần làm ngay, triển khai công tác cho cơ quan; nghiên cứu, đánh giá kết luận tình hình; dự kiến quyết tâm chiến đấu và công bố ý định chiến đấu cho cơ quan; Hội nghị Đảng ủy mở rộng thông qua quyết tâm chiến đấu của Sư đoàn trưởng, ra nghị quyết lãnh đạo sư đoàn thực hiện nhiệm vụ chiến đấu đều được diễn ra một cách linh hoạt, thể hiện khả năng vận dụng lý luận, nguyên tắc vào thực tiễn, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của chỉ huy Sư đoàn; vai trò tham mưu, đề xuất của các cơ quan và tinh thần quyết tâm chiến đấu của bộ đội…

leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316 chủ trì Hội nghị Đảng ủy mở rộng thông qua quyết tâm chiến đấu của Sư đoàn trưởng, ra nghị quyết lãnh đạo sư đoàn thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. 

leftcenterrightdel

Đại tá Chu Văn Thành, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 dự kiến quyết tâm chiến đấu và công bố ý định chiến đấu cho cơ quan.


leftcenterrightdel
Đại tá Chu Văn Thành báo cáo quyết tâm chiến đấu với Đảng ủy Sư đoàn. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy mở rộng thông qua quyết tâm chiến đấu của Sư đoàn trưởng, ra nghị quyết lãnh đạo sư đoàn thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập đã chỉ ra những điểm Đảng ủy Sư đoàn cần tập trung trí tuệ, đi sâu, bàn kỹ. Trong đó phải đánh giá chính xác được điểm mạnh, yếu của địch để xây dựng quyết tâm chiến đấu sát thực tiễn, có tính khả thi cao; xác định, bố trí sử dụng lực lượng, phương tiện phải phát huy được thế trận phòng thủ của địa phương. Bởi tác chiến sư đoàn chủ lực nằm trong tác chiến khu vực phòng thủ chung, thể hiện đường lối chiến tranh nhân dân. Ngoài ra, trên cơ sở đầu bài diễn tập, cần xác định đúng bản chất các tình huống để xác định được thời cơ, cách đánh sao cho hiệu quả.

Tin, ảnh:  HOÀNG TRUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.