Tại hội nghị, đoàn công tác quán triệt, triển khai nhiệm vụ, nội dung kiểm tra, đồng thời nghe đơn vị báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi” năm 2024.

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra các nội dung gồm: Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, vững mạnh toàn diện; đơn vị vận tải an toàn; đơn vị huấn luyện giỏi.

leftcenterrightdel

Đoàn công tác quán triệt các nội dung kiểm tra đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi” năm 2024. 

leftcenterrightdel
Kiểm tra hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch huấn luyện, sổ sách đăng ký theo dõi ngành vận tải. 

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc cũng như của từng cán bộ, nhân viên đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực, tự lực, tự cường, nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy. Hệ thống văn kiện, kế hoạch rõ ràng, phê chuẩn đúng quy định; quá trình vận tải, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện cũng như hàng hóa, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, lái xe, thợ sửa chữa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác cùng chỉ huy các cơ quan, đơn vị kiểm tra khu kỹ thuật, nhà xe của Đại đội Vận tải 25. 
leftcenterrightdel
Kiểm tra công tác quản lý, bảo quản, duy trì hệ số an toàn phương tiện kỹ thuật. 

Thông qua kiểm tra, cấp ủy, chỉ huy các cấp đánh giá toàn diện, thực chất năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành, tổ chức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên, lái xe, đồng thời tiếp tục bổ sung, đề xuất các chủ trương, biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vận tải đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: PHAN HÀ

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.