Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban tổ chức đã công bố quyết định sáp nhập và tổ chức lại Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần-Kỹ thuật và các quyết định về việc tổ chức lại cơ quan Bộ CHQS cấp tỉnh, Ban CHQS cấp huyện và đơn vị trực thuộc Bộ CHQS cấp tỉnh.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó chính ủy Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định. 

Các quyết định quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương và ban hành biểu tổ chức, biên chế cơ quan Bộ CHQS cấp tỉnh hạng 1, Ban CHQS cấp huyện hạng 1 và đơn vị trực thuộc Bộ CHQS cấp tỉnh. Tại buổi lễ, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc cũng công bố quyết định thành lập Đảng bộ Phòng Hậu cần-Kỹ thuật và chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó chính ủy Quân khu 2 đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế theo quy định; chú trọng việc bố trí, sắp xếp nhân sự các cấp, điều chỉnh, bổ sung quân số, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị được tổ chức lại còn thiếu và thành lập mới, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Cùng với ổn định tổ chức, biên chế về mặt chính quyền, kịp thời kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đối với Phòng Hậu cần-Kỹ thuật thực hiện tốt nền nếp chính quy, xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi sáp nhập; xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện Hậu cần-Kỹ thuật thường xuyên và bảo đảm cho tác chiến theo quy định...

Tin, ảnh: ĐỨC TIẾN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.