Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác phối hợp tuyên truyền, PBGDPL, thực hiện Đề án 1371 của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch, chương trình hoạt động và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; nội dung bám sát đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng quân nhân.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2024, Hội đồng PBGDPL và Ban chỉ đạo Đề án 1371 các cấp trong Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, coi đây là tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa phương...

Tin, ảnh: KHƯƠNG QUANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.