Giai đoạn 2019-2024, Bộ Tham mưu Quân khu 1 đã triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào TĐQT trong điều kiện tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân ổn định; luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và các cơ quan chức năng; sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của Bộ Tham mưu Quân khu 1 trong 5 năm qua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu, chất lượng công tác huấn luyện, trình độ khả năng SSCĐ được nâng lên; cơ quan, đơn vị có nền nếp chính quy tốt; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Hoàng Văn Năm, Phó tham mưu trưởng Quân khu 1 phát biểu khai mạc đại hội.

Đại hội thống nhất xác định phương hướng, mục tiêu công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của Bộ Tham mưu Quân khu 1 trong thời gian tới: Tiếp tục quán triệt, thực hiện mục tiêu, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh; chỉ thị của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của đơn vị. Phát triển Phong trào TĐQT cả bề rộng lẫn chiều sâu; xây dựng và nhân rộng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến...

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch duy trì đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 biểu dương những thành tích mà Bộ Tham mưu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Hội đồng TĐKT Bộ Tham mưu Quân khu 1 tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Trao thưởng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT Bộ Tham mưu Quân khu 1 giai đoạn 2019-2024.

Phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của LLVT Quân khu và Bộ Tham mưu để cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; chú trọng phát hiện và bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị…

Dịp này, Bộ Tham mưu Quân khu 1 trao thưởng tặng 8 cá nhân, 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT Bộ Tham mưu Quân khu giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: HOÀNG DƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.