leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu nắm vững tinh thần, nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh quốc gia; trong đó xác định bộ đội và công an là lực lượng nòng cốt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nêu cao tinh thần cảnh giác, không mơ hồ, mất cảnh giác, đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự, bí mật quốc gia, phòng ngừa đấu tranh với thông tin giả, thông tin sai sự thật trên không gian mạng…

Tin, ảnh: KHƯƠNG QUANG

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.