Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 1; Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Lạng Sơn đồng chủ trì Hội nghị.

leftcenterrightdel

Quang cảnh Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Năm 2023, tỉnh Lạng Sơn được Bộ tư lệnh Quân khu 1 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập KVPT, trong đó huyện Văn Quan và Hữu Lũng là 2 địa phương tham gia diễn tập cùng tỉnh. Để chuẩn bị cho cuộc diễn tập, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về tổ chức diễn tập KVPT tỉnh năm 2023, nhất là chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu 1.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thống nhất về nhận thức, hành động, chủ động triển khai các nội dung theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đồng bộ. Tỉnh Lạng Sơn đã bảo đảm ngân sách hơn 10 tỷ đồng đầu tư cải tạo, sửa chữa các hạng mục trong căn cứ chiến đấu, công trình phục vụ thực binh, công trình chiến đấu cấp huyện…

Qua khảo sát, kiểm tra thực tế tại các khu vực diễn tập, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập KVPT của tỉnh Lạng Sơn năm 2023, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Giao nhiệm vụ diễn tập KVPT cho tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu Bộ Tham mưu chủ trì phối hợp cùng các cơ quan chức năng quân khu rà soát toàn bộ các nội dung theo chỉ thị diễn tập, đặc biệt là quy chế quản lý biên giới; xây dựng kịch bản, tình huống, hướng dẫn, kiểm tra tỉnh tổ chức chuẩn bị và thực hiện cuộc diễn tập theo đúng kế hoạch, bảo đảm nguyên tắc, thủ tục; chỉ đạo khung diễn tập, tổ chức huấn luyện, luyện tập, điều hành diễn tập theo đúng kế hoạch, đạt kết quả cao. Xác định những nội dung mới cần thiết, sát với thực tế của tỉnh để bổ sung vào chương trình diễn tập.

Đối với tỉnh Lạng Sơn tiếp tục ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; bảo đảm vật chất, xây dựng công sự, trận địa, khu vực thực binh diễn tập…; tổ chức chặt chẽ huy động lực lượng, huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ, phương tiện, vật chất hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật,... Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Quân khu 1 nghiên cứu, thống nhất chủ động triển khai công tác chuẩn bị và các phương án diễn tập chiến đấu phù hợp với tình hình và khả năng thực tế của địa phương.

Tin, ảnh: GIANG NAM