leftcenterrightdel
Thủ trưởng Cục Hậu Cần kiểm tra công tác tiêm phòng Covid-19. Ảnh: tapchiqptd.vn

Theo đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đề ra biện pháp thực hiện phù hợp môi trường hoạt động để đưa vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác thường kỳ, giai đoạn; kiện toàn ban chỉ đạo, phân công, phân cấp tổ chức, thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò của phong trào thi đua; trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác hậu cần; các chế độ, quy định được hưởng; bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng hoạt động hậu cần cho bộ đội.

Phong trào thi đua đã giúp các cơ quan, đơn vị duy trì đủ số lượng, chất lượng tốt vật chất, trang bị hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác; nền nếp chính quy ngành được nâng cao. Kết quả của phong trào đã thúc đẩy nhiều mô hình, phong trào thi đua khác, như: Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt; quản lý, sử dụng xăng, dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng đơn vị vận tải an toàn, chính quy, hiệu quả; xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp... góp phần bảo đảm tốt vật chất hậu cần cho mọi nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến nay, nhiều đơn vị tích cực tham gia các hội thi toàn quân về công tác hậu cần, trong đó có 29 tập thể và 10 cá nhân đoạt giải.

HƯƠNG THẢO