Bảo đảm cho đội ngũ cán bộ các cấp “vừa hồng”, “vừa chuyên”, có bản lĩnh, ý chí vững vàng, trách nhiệm cao. Quân đoàn đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả tinh thần “7 dám” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Cấp ủy các cấp thường xuyên đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc “tự soi, tự sửa”, tự tu dưỡng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng; mẫu mực về nhân cách, lối sống; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của quân nhân, quy định văn hóa công sở... Thực hiện nói, viết và làm theo nghị quyết, quy định của Đảng. Từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đoàn có chuyển biến tích cực; trong đó, đội ngũ cán bộ cơ quan các cấp luôn nắm vững tình hình, nghiên cứu tham mưu, đề xuất, hướng dẫn sát chức năng nhiệm vụ, kịp thời giúp đơn vị thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.

leftcenterrightdel
Sư đoàn 325 (Quân đoàn 12) tổ chức diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên 2 cấp tháng 11-2022. Trong ảnh: Xe tăng dẫn dắt bộ binh tiêu diệt địch đổ bộ. Ảnh: HOÀNG LINH 

Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp tích cực bám sát hoạt động của đơn vị và bộ đội; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quản lý tư tưởng, kỷ luật chặt chẽ. Phương pháp, tác phong công tác khoa học, gắn bó mật thiết với đơn vị, bộ đội và nhân dân; không có hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ hằng năm có trên 90% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

ĐÔNG HẢI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.