Tham gia hội thi có 28 thí sinh thuộc 8 đội tuyển, được tổ chức thành 2 khối: Khối các sư đoàn, Trường Quân sự và khối các lữ đoàn. Trong thời gian 3 ngày, các đội tuyển cùng thực hiện thi điều lệnh, thi nhận thức chính trị và thi chuyên môn nghiệp vụ về công tác kỹ thuật và công tác kỹ thuật quân khí.

Nội dung thi thực hành, các đội tuyển tiến hành phân cấp chất lượng, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ vũ khí. Cụ thể như sau:

Khối các sư đoàn và Trường Quân sự, các đội tuyển sẽ được kiểm tra kỹ thuật, phân cấp chất lượng, bảo dưỡng, sửa chữa súng tiểu liên AK 7,62mm; súng máy cao xạ 12,7mm và thực hành bắn hiệu chỉnh súng máy cao xạ 12,7mm.

Khối các lữ đoàn kiểm tra kỹ thuật, phân cấp chất lượng, bảo dưỡng, sửa chữa súng tiểu liên AK 7,62mm; súng trung liên 7,62mm và thực hành bắn hiệu chỉnh súng trung liên  7,62mm.

leftcenterrightdel
Ban giám khảo chấm thi nội dung thực hành.

Cuộc thi đã tạo sự thống nhất trong xây dựng chính quy, rèn luyện tính kỷ luật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật nói chung và cán bộ, nhân viên ngành Quân khí trong Quân đoàn nói riêng.

Qua đó, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện kỹ thuật quân khí, công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật và duy trì nền nếp công tác kỹ thuật quân khí của các đơn vị trong Quân đoàn 1; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: MẠNH KIÊN