Đại tá Đinh Trọng Chung, Chủ nhiệm Thông tin Quân chủng Phòng không - Không quân chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
 Đại tá Đinh Trọng Chung, Chủ nhiệm Thông tin Quân chủng Phòng không - Không quân phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, ngành thông tin Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tốt thông tin liên lạc, thông tin ra-đa bảo đảm bay, truyền hình hội nghị cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, bắn, ném bom đạn thật; diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng. Tỷ lệ thông tin liên lạc chung trên các đơn vị đạt 99,93%. Nền nếp công tác huấn luyện được các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm; công tác quản lý, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang bị kỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ.

Năm 2024, ngành thông tin xác định tiếp tục tổ chức thông tin liên lạc đúng theo các chỉ lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh chủng Thông tin liên lạc và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các trang bị kỹ thuật hiện có, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thường xuyên thông suốt, vững chắc cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời; huấn luyện, bảo đảm an toàn bay; diễn tập, bắn đạn thật; kịp thời bảo đảm thông tin liên lạc, thông tin ra-đa cho các đơn vị mới.
Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng làm chủ trang bị kỹ thuật, nhất là trang bị kỹ thuật mới, hiện đại cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong ngành, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cơ động bảo đảm thông tin liên lạc trong mọi tình huống và tham gia hội thi, hội thao, diễn tập đạt kết quả cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Sau hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024, trong thời gian 3 ngày (chiều 12 đến 14-3), các đại biểu dự hội nghị sẽ được tập huấn trên các nội dung: Định hướng quy hoạch hệ thống thông tin chỉ huy, thông tin bảo đảm bay trong Quân chủng Phòng không - Không quân; chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin, liên lạc; hướng dẫn thực hiện công tác tác chiến, kỹ thuật, huấn luyện thông tin năm 2024…

Tin, ảnh: HỮU LỆ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.