leftcenterrightdel
Lữ đoàn tàu ngầm 189 (Quân chủng Hải quân) thông qua giáo án, bài giảng chính trị mẫu. Ảnh: Baohaiquanvietnam.vn

Theo đó, các cơ quan, đơn vị chú trọng bồi dưỡng trình độ, kiến thức về giảng dạy bằng giáo án điện tử, tập trung vào kỹ năng biên soạn, thực hành giảng bài; tập huấn, bồi dưỡng, phê duyệt bài giảng ở các cấp; thực hiện mua sắm trang thiết bị vật chất phục vụ giảng dạy bằng giáo án điện tử... Đến nay, phương tiện máy trình chiếu phục vụ giảng dạy chính trị đã được trang bị đến 100% đơn vị cấp tiểu đoàn, hải đội và tương đương. 100% chuyên đề, bài giảng chính trị có sử dụng phương tiện trình chiếu hỗ trợ (tăng 75% so với thời điểm trước khi triển khai thực hiện đề án). 100% cán bộ giảng dạy chính trị trong Quân chủng nắm vững phương pháp biên soạn và thực hành giảng bài chính trị có sử dụng trình chiếu (tăng 80% trước khi triển khai đề án)... góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong toàn Quân chủng.

NGỌC GIANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.