Báo cáo tại hội nghị khẳng định, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024 của Cục Nhà trường luôn được quán triệt và triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên; xác định nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: KIM NGỌC 
leftcenterrightdel
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: KIM NGỌC 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng và trong thực hiện các nhiệm vụ của Cục Nhà trường thời gian qua.

Để tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục Nhà trường cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, hành động, làm cho tinh thần thi đua yêu nước thực sự trở thành ý thức, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ; tạo thành cao trào hành động cách mạng sôi nổi, thực sự là động lực to lớn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: KIM NGỌC 

Cấp ủy, chỉ huy các cấp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Nhà trường cần có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa, nhằm khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu, làm cho công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng không ngừng phát triển. Gắn Phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, làm cho phong trào phát triển ngày càng sâu rộng. Chú trọng quản lý nắm chắc tình hình tư tưởng; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo những bước phát triển mới trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: KIM NGỌC 

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam lưu ý, công tác thi đua, khen thưởng phải luôn bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, dân chủ, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm; quan tâm xây dựng những nhân tố mới, những tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đột xuất, có sáng kiến, có tư duy sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình, tiên tiến trong đơn vị...

DUY ĐÔNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.