Đây là Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Sở chỉ huy Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Báo cáo sơ kết tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng khẳng định: 5 năm qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và các cấp ủy trong lực lượng đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 23; xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong thời kỳ mới. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về các giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Văn Bừng báo cáo tại hội nghị. 

Với tinh thần thẳng thắn, khách quan, các tham luận tại hội nghị đã tiếp tục làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 23 trong toàn lực lượng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 23 trong toàn lực lượng. Nhận định yêu cầu, nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới ngày càng toàn diện, nặng nề, đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Bộ đội Biên phòng vào tình hình mới, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Thời gian tới, các đơn vị cần tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng kết tuyên truyền, giáo dục vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách bài bản, sát tình hình thực tiễn trên các tuyến biên giới, biển, đảo.

Đồng chí Chính ủy Bộ đội Biên phòng cũng yêu cầu các đơn vị nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có giải pháp tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu, tuyên truyền, giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với việc mở rộng hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, các nhà khoa học; các cơ quan đơn vị cần kịp thời phát hiện các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc. 

Các cơ quan toàn lực lượng cần tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ xây dựng kế hoạch, bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện việc học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Cùng với đó, các đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, cam kết của các tổ chức đảng, đảng viên. Phát huy vai trò Ban chỉ đạo 35 và Lực lượng 47 trong công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm hạ thấp vai trò của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên không gian mạng.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 23 thời gian qua.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN