Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung  ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân  khu 3.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phát động.

Nhằm quán triệt và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng ủy, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh phát động đợt thi đua cao điểm, thời gian từ ngày 13-4 đến hết ngày 23-5-2021 với 4 nội dung, chỉ tiêu thi đua trọng tâm. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh xác định, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về bầu cử, phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chuẩn bị và tiến hành bầu cử, bảo đảm các điểm bầu cử trong các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh thực sự dân chủ, đúng luật định, an toàn, thời gian hoàn thành nhanh nhất, chất lượng cao nhất, phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, đúng luật định, an toàn tuyệt đối.

Duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ, tăng cường luyê%3ḅn tâ%3ḅp các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử, phòng, chống thiên tai dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, phấn đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống nảy sinh. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, đảm bảo an toàn trong huấn luyện, sinh hoạt, công tác, tham gia giao thông, xây dựng nền nếp chính quy, gắn với củng cố cảnh quan, môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

leftcenterrightdel
 Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua.

Phát biểu tại lễ phát động, thay mặt Quân ủy Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trần Quang Phương nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của LLVT tỉnh Quảng Ninh lập được trong những năm qua.

Để góp phần tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Thượng tướng Trần Quang Phương yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 3 và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu, đó là: Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; hướng dẫn, kế hoạch của các cấp về tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử. Trên cơ sở nội dung, chỉ tiêu thi đua đã phát động, các đơn vị và từng cá nhân cần quán triệt, cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu thi đua, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị và cá nhân. Từng cơ quan, đơn vị cần tích cực, chủ động triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt phối hợp chuẩn bị, phục vụ bầu cử; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ bầu cử, nhanh gọn, an toàn, đúng luật, hoàn thành trước thời gian quy định, để mỗi điểm bầu cử của quân đội là một điểm sáng, điểm bầu cử mẫu mực trong các đơn vị bầu cử tại địa phương. Cùng với việc nêu gương hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử tại cơ quan, đơn vị, LLVT tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần nêu cao trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng "Đội quân công tác", tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt”, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tham mưu, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri trên địa bàn phát huy tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, tự giác, tích cực tham gia bầu cử. Quá trình tổ chức đợt thi đua cao điểm, các đơn vị cần chú trọng tiếp tục làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến; tuyên truyền về kết quả đợt thi đua của các cơ quan, đơn vị; các mô hình, nhân tố mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; khuyến khích phong trào đua, đuổi giữa các tập thể, cá nhân, noi gương điển hình tiên tiến.

Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh: Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Tổng cục Chính trị tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Ninh, LLVT Quân khu 3 và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân sẽ phát huy truyền thống của Quân đội Anh hùng, nỗ lực cao nhất, cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước tham gia tích cực, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trần Quang Phương trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Nhân dịp này, Thượng tướng Trần Quang Phương đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Tin, ảnh: DUY THÀNH – MINH TUẤN